Teambuilding – CÙNG TĂNG GA VƯỢT XA DOANH SỐ

Để kích lệ tinh thần đoàn kết, tập thể, cùng vượt qua doanh số, tháng 09 năm 2018, Công ty Khai Quốc đã tổ chức chương trình TEAM BUILDING CÙNG TĂNG GA VƯỢT XA DOANH SỐ. 
Chương trình diễn ra với nhiều trò chơi bổ ích, không những nâng cao thể lực cho toàn bộ cán bộ, nhân viên công ty, mà còn tăng tinh thần đoàn kết, khích lệ cố gắng vượt qua doanh số được đề ra cho năm 2018.