Bộ điều khiển thiết bị ngoại vi MK – 6000

Phòng học ngoại ngữ


MK - 6000

Công nghệ

DSP

Nhiệt độ hoạt động

5ºC÷60ºC

Nguồn điện sử dụng điện áp

220V/50Hz

Tỷ số tín hiệu/tạp âm S/N

110dB

 

 

Giao diện kết nối

VGA In x2 

VGA Out x2 

Video Out x1

Audio Out x1

RS232 x1

Card Audio In x1

RJ45 x1

Kết nối với Destop/Laptop

USB 2.0

Audio In

DVD, VCR, Showcase, Extenal, PC, Notebook

Video In

DVD, VCR, Showcase, Extenal, PC, Notebook

Ưu điểm

Chất lượng âm thanh 16 Bit lấy mẫu với tốc độ 24K mẫu/s.

 

Phần mềm SF-2000 (Software Lab) 

Giảng dạy: Giáo viên giảng dạy tới tất cả các học viên trong lớp học bằng phương pháp nói hoặc phát sóng các chương trình bài giảng cùng một lúc

Âm thanh giọng mẫu: Giáo viên có thể lựa chọn từ 1 đến 4 học viên, phát sóng giọng nói các học viên được lựa chọn cho cả lớp nghe để làm mẫu 

Hội thoại: Giáo viên có thể lựa chọn từ 1 đến 4 sinh viên để liên lạc, trao đổi riêng với họ (Intercom)  

Chương trình học: Sẽ được tự động tạo ra trong quá trình giảng dạy lớp học của giáo viên

Ghi âm và phát lại: Ghi lại giọng nói của tất cả các học viên một cách đồng thời và giáo viên có thể lựa chọn giọng nói của bất kỳ học viên nào đó để phát lại

Giám sát: Giáo viên có thể giám sát một, giám sát nhiều học viên hoặc toàn bộ lớp học theo chu kì tự động

Chức năng phát biểu: Học viên có thể giơ tay xin phát biểu, giáo viên có thể chấp nhận hoặc từ bỏ

Phát sóng: Hệ thống phòng học có thể phát sóng thông qua 4 chương trình đầu vào

Đánh dấu: Giáo viên có thể tự do thiết lập, đánh dấu ngắt đoạn hoặc tự do thêm và xóa khi trình diễn, phát sóng bài giảng 

AB Play: Giáo viên có thể tùy chọn điểm bắt đầu và kết thúc của chương trình để giảng dạy cho lớp học

Điều chỉnh tốc độ: Giáo viên có thể điều chỉnh tốc độ phát sóng nhanh chậm cho phù hợp với tốc độ học viên (+50% -50%)  

Phân nhóm lớp giảng dạy: Giáo viên có thể phân chia 1 lớp thành 8 lớp học để dạy cùng một lúc và giảng dạy những nhóm lớp học với những phương pháp bài giảng khác nhau trong cùng một thời điểm 

Thảo luận nhóm: Giáo viên có thể thiết lập các cuộc thảo luận nhóm 2,3,4 người hoặc thiết lập thảo luận nhóm theo số thứ tự ngẫu nhiên của học viên

Giải thích – Phiên dịch: Giáo viên có thể tùy ý chỉ định 1 ̴ 4 học viên phiên dịch, đồng thời giải thích những chương trình mà giáo viên đã phát. Các học viên khác tự do lắng nghe chương trình bài giảng đã phát của bất kỳ học viên đang thông dịch, phiên dịch hoặc giọng nói được trộn lẫn nhau

Kiểm tra nhanh kiến thức của lớp học: Giáo viên có thể nắm bắt được kiến thức của học viên trong lớp học thông qua việc sử dụng thử nghiệm lớp học đơn giản và thiết thực, nắm bắt qua lời chào trong lớp học

Trả lời: Giáo viên có thể chọn theo chức năng kiểm tra lớp học và hệ thống có thể đặt câu hỏi hoặc kiểm tra bằng cách học viên trả lời lại    

Kiểm tra hệ thống: Giáo viên có thể lựa chọn một trong các phương pháp kiểm tra nhóm (AB) cho các bài kiểm tra nghe và nói tiếng Anh       

Quản lý giới hạn: Giáo viên có thể xem và quản lý tình trạng trả bài, gia hạn và các thông tin khác của học viên, giáo viên có thể tiến hành gia hạn hoặc không gia hạn cho cả lớp học hoặc chỉ một số học viên   

Đăng nhập và Quản lý: Trong quá trình tự học của học viên, hệ thống sẽ tự động ghi lại nội dung học tập của học viên (tên, thời gian học tập và ngày theo yêu cầu) để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giáo viên giám sát học tập của học viên   

Quản lý dữ liệu: Giáo viên có thể thêm, xóa, sắp xếp lại và mọi quá trình trong quản lý tài liệu, dữ liệu của mình 

Giáo án điện tử: Giáo viên có thể soạn giáo án điện tử và quản lý dữ liệu trong lớp học, giáo viên có thể lưu lại để sử dụng cho quá trình giảng dạy về sau

Thiết bị đầu cuối: Hệ thống tự động kiểm tra và phục hồi lỗi