Thi công và lắp đặt

Khai Quốc đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc triển khai hệ thống các thiết bị trình chiếu và liên lạc nội bộ - chuông báo gọi y tá, phòng học đa chức năng, xây dựng các hệ thống hiển thị kích thước lớn, phòng học ngoại ngữ, nurse call... cho các Trường học, bênh viện, tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị khác.


Tính đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã triển khai và hoàn thành rất nhiều công trình trong lĩnh vực giáo dục và y tế, được chủ đầu tư đánh giá cao về tính kinh tế, khoa học, thẩm mỹ của công trình. Các công trình đi vào hoạt động hiệu quả và tin cậy.

 Quy trình thi công và lắp đặt:

-         Trước khi thi công:

+ Khảo sát điểm lắp đặt

+ Tư vấn, bàn bạc với khách hàng

+ Thống nhất phương án

-         Chuẩn bị lắp đặt:

+ Chuẩn bị về nhân sự: lập nhóm kỹ sư

+ Lên các bước cần thực hiện khi tiến hành lắp đặt, phổ biến cho nhóm tham gia, đảm bảo khách hàng nắm và hiểu được quy trình…

-         Sau khi lắp đặt xong:

      Cùng khách hàng tiến hành theo dõi, kiểm tra và bảo hành định kỳ