Hệ thống màn hình ghép tại Bộ Quốc Phòng

Dự án màn hình lớn tại trụ sở Bộ Quốc Phòng - Hệ thống màn hình ghép 15 tấm (3x5) của hãng Mitsubishi Electric 
(Nguồn: cổng thông tin điện tử Bộ Quốc Phòng)